Kartritarens tankar

Intervju med Kenneth Kaisajuntti, som ritat kartan till SM-Ultra.

Kenneth, du har ju varit ute i tävlingsområdet under några veckor.
Hur upplever du terrängen?
- Häftig, annorlunda med kuperad, flack och detaljrik terräng blandat med gallringsspår, stigar och vägar. Underbar bokskog, gammal granskog och bitvis skräpskog med stora grönområden.
Har kartan varit svårritad eller har du haft ett bra underlag?
- Lättritad terräng, med tydliga detaljer, förutom stenarna som vi sänkt till ca 1m. Om det är lättritat beror på antal detaljer och vilket underlag man har. Här har man satsat på det bästa underlaget man kan få som kartritare, en grundkarta med laserskannat, kombinerat med analoga och digitala flygbilder från olika årtal. Det är Peo Derebrant som tar fram detta och det är en njutning  att rita på detta underlag, man sparar en massa timmars arbete med ett sådant material.
Anser du det är en lämplig terräng för en värdetävling?
- Absolut, det finns 3 olika terrängtyper i området. Kuperat med raviner, hyggen, grönområden och gallrad granskog. Flack bok och blandskog med stenmurar, större sankmarker, lite grönområden, mindre hyggen och ganska detaljfattigt.  Det bästa till sist, ett hyfsat kuperat bokskogsområde med normal detaljrikedom, en hel del stup, lite stenig mark och mindre grönområden.
Passar det till distansarten ultralång?
- Kan inte bli mycket bättre till ultralång än med dessa förutsättningarna Här finns det variation i orienteringen. Långsträckor med vägval, rakt på, bitvis mycket snabblöpt, svårpasserade grönområden mm.
Varför ska man åka så långt ner till Skåne och springa orientering?
- Som orienterare vill man springa i så många olika terrängtyper som möjligt och prova sina kunskaper. Här får man detta.
Vilka orienterare är denna terräng passande för?
- Det är väl alla som vill ha en utmaning i en häftig natur.
Du är ju själv tävlingsaktiv. Skulle du vilja springa tävling i detta område?
- O, ja. Jag tar en öppen bana, men jag får nog börja träna och springa lite mer i backe. 

Intervjun var gjord av Christina Olsson, OK Silva 2015-02-05.