Bilder från SM-Ultralång finner ni på vår facebook-sida.

Samtliga LIVE-resultat finner du på sm-ultra.se/live.